Artykuły

Wielka piątka – podstawowe źródło uwarunkowania

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: niedziela, 01, listopad 2015

Anna Gumul-Jerzewska

Aby w pełni doświadczać swojej żywotności i realizować twórczy potencjał trzeba uwolnić się od destrukcyjnego wpływu przeszłości. Rebirthing otwiera szanse wyzwolenia się z dotychczasowych skryptów myślenia, które - chociaż skryte głęboko w podświadomości – leżą u źródła większości emocjonalnych reakcji i sposobów działania . 

Przekonania człowieka są ukształtowane w oparciu o doświadczenia przeszłości. Te najbardziej bolesne zostawiają w umyśle niezatarty ślad, który jest później podstawą większości nawykowych reakcji i schematycznych wyborów. Aby odzyskać wolność i zmienić swoje podejścia do siebie i świata, należy uporać się z przeszłymi uwarunkowaniami. Jest pięć obszarów wczesnych doświadczeń życiowych, które w sposób zasadniczy kształtują obraz siebie i relacje ze światem .

Można je uznać za 5 głównych barier stojących na drodze do rozwoju.

Czytaj więcej: Wielka piątka – podstawowe źródło uwarunkowania

Rola rebirthera

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: niedziela, 01, listopad 2015

James Morningstar

Rolą Rebirthera jest być nauczycielem, dającym wsparcie i rady swojemu uczniowi w procesie wyzwalania. W miarę zdobywania doświadczenia Rebirther potrafi odczytać wzorce powodujące zahamowania w ciele i umyśle jedynie dzięki obserwacji sposobu oddychania. Może o dawać instrukcje swojemu uczniowi na wielu poziomach, od werbalnego po psychiczny. Wszystkie techniki maja drugorzędne znaczenie w stosunku do samej uzdrawiającej obecności, której jest źródłem. Jest to obecność pomagająca stworzyć atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa, w której uczeń może wyzwolić się ze strachu. Jeśli ja sam jako Rebirther nie okazuję poczucia bezpieczeństwa i ufności w sytuacjach wątpliwości i lęków, jak mogę oczekiwać od moich uczniów okazania poczucia bezpieczeństwa i zaufania w procesie ich zajęć. Nie sugeruję tutaj, że jako Rebirther muszę być wolny od wszelkich lęków i wątpliwości, aby być efektywnym (...).

Czytaj więcej: Rola rebirthera

Wolna wola i odpowiedzialność za swoje życie

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: niedziela, 01, listopad 2015

Halina Klemens

Tekst ten adresuję do osób wierzących w Boga - chrześcijan, którzy zarzucają osobom podejmującym pracę nad swoim rozwojem z wykorzystaniem rebirthingu i sztuki pozytywnego myślenia pychę i przekraczanie praw Boskich.

Pracy nad sobą, nad uzdrawiającymi zmianami w sobie i w swoim życiu - z wykorzystaniem rebirthingu i sztuki pozytywnego myślenia - nie są w stanie podjąć lub też zdecydowanie ja odrzucają - osoby, które nie chcą wziąć odpowiedzialności za to jak wygląda ich życie, zdrowie, ciało, relacja z ludźmi, pomyślność materialna, zawodowa i poczucie własnej wartości.

Czytaj więcej: Wolna wola i odpowiedzialność za swoje życie