Jak zostac rebirtherem Stowarzyszenia Rebirtherów Polskich

Kategoria: Stowarzyszenie Poprawiono: niedziela, 24, maj 2015

Rebirther jest osobą upoważnioną do prowadzenia sesji oddechowych z tytułu swojego doświadczenia i wiedzy o sobie.

Jego zadaniem jest nauczanie techniki oddechowej, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas pierwszych rebirthingowych doświadczeń oraz wspieranie Oddychającego w docieraniu do prawdy i odkrywaniu zasięgu własnej odpowiedzialności.

Dlatego, aby zostać Rebirtherem trzeba działać w oparciu o głębokie pokłady zaufania, samemu być w kontakcie z prawdą o sobie w jej różnych aspektach i umieć ją wyrażać.
Metaforycznie rzecz ujmując, Rebirther przebył drogę przez pustynię własnej ignorancji i dotarł do wewnętrznego źródła miłości i akceptacji. Można go porównać do doświadczonego przewodnika, który poznał ten szlak tak dobrze, że może bezpiecznie przeprowadzić przez niego innych podróżnych.

 

Przed przystąpieniem do rejestracji na stopień rebirthera należy:

 

Na przygotowanie teoretyczne Kandydata składa się:

 

Doświadczenie praktyczne powinno zawierać:

 

Rebirther prowadzący przedstawia Kandydata podczas poprzedniej rejestracji, spotkania śródrocznego lub innego spotkania, w którym uczestniczy nie mniej niż połowa rebirtherów Stowarzyszenia.

 

Kryteria oceny wewnętrznych predyspozycji kandydata:

 

Przebieg rejestracji: